Venteliste

Ekstern venteliste er lukket for tilgang

Se ventelisten her


OpskrivningHaveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten, såfremt der sælges til minimum vurderingsprisen.


Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening. Opskrivning på ventelisten foregår fra 1 april til 1 november. Man kommer ned i foreningshuset Vestervang 58. Vi har kontortid anden Onsdag i måneden kl. 18 til 19 med undtagelse af august måned. Vi skal have følgende oplysninger, navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det koster 100 kroner at blive skrevet op . Ventelisten er offentlig tilgængelig. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.


Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 3 år, før man atter kan komme på ventelisten. Dette gælder dog ikke for daghaver/nyttehaver. Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten.


Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale kr. 100,- på konto reg. 5396 kontonr. 0423349. På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og dit efternavn. Du kan med fordel oprette en årlig bankoverførsel. Så glemmer du ikke at betale. Opskrivningen eller genopskrivningen koster kr. 100,- og gælder for kalenderåret.Betalingen skal være bestyrelsen i hænde senest datoen for årets første bestyrelsesmøde.


Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på listen skal noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.


Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler ventelisteafgift, kan personen slettes uden yderligere varsel.


Ændring af placering på ventelisten:

Den enkelte forenings bestyrelse kan vedtage ændring af placering på ventelisten. Det betyder, at man rykkes ned efter at have afvist X antal tilbudte kolonihaver.


Svarfrist: 3 hverdage.


Besluttet på kredsbestyrelsesmøde 15. november 2016.

Kontakt os

Seneste Nyheder

 • Dark Clown Security 2019-03-17
 • Se alle Nyheder


  Datoer for vurdering

  Vurderinger foretages følgende datoer fra kl. 10:00
  6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 29/6, 13/7, 27/7, 7/9 og 21/9

   Haveaffald

  • Den 4. og 5. maj (1. stor container )
  • Den 8.og 9. juni (1. stor container)
  • Den 6. og 7. juli (1. stor container )
  • Den 10. og 11.august (1. stor container )
  • Den 7. og 8. september (1. stor container )
  • Den 19. og 20. oktober (1. stor container )

   Foreningsarbejdsdage

  • 4. maj
   Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103
  • 8. juni
   Have 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100
  • 6. juli
   Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98
  • 10. august
   Have 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96
  • 7. september
   Have 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94
  • 19. oktober
   Have 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92