Nyhedsbrev nr. 1, april 2018

Velkommen til den nye havesæson

Så er det forår – det siger kalenderen i hvert fald – og det kribler i os alle for at komme i gang med at få lagt kartofler, så blomster, plante og alt, hvad der skal til i en rigtig kolonihave!

Det se ud til, at vi har været forskånet for indbrud i vinter. Bestyrelsen har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om haveejere, der har haft indbrud.

Og velkommen til de ny haveejere, som tager hul på det første forår i foreningen.

Rigtig god havesæson

Havesæsonen åbnes igen i år med manér

Lørdag den 14. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 14 og 17 og nyd en forfriskning sammen med dine medkolonister og bestyrelsen.

Havevandring

Den 31. maj kommer havepolitiet på rundfart og vil slå hårdt ned på de haver, der ikke overholder reglementet!

Ny affaldsordning

Fremover skal vi sortere affaldet på samme måde som alle helårsboliger i kommunen. Det betyder, at madaffald og metal skal i ’deres egne’ beholdere på samme måde som pair, glas mm., mens det, der før hed dagrenovation, skal i beholderne til ’restaffald’. Beholderne står i indgang 2.

Du må ikke fylde affald i beholderne, FØR du har hentet en ’startpakke’ i foreningshuset.

Det kan du enten gøre onsdag den 11. april kl. 18-19 eller lørdag den 14. april, samtidig med, at du deltager i bestyrelsens Åbent hus-arrangement.

I kan finde svar på en masse spørgsmål på kommunens hjemmeside på dette link:

http://roskilde.dk/fag-ny-affaldsordning

 Og husk – ingen fækalier i beholderne tak!

 

Indsamling af haveaffald

Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:

 • Den 5. og 6. maj (1. stor container)
 • Den 9. og 10. juni (1. stor container)
 • Den 7. og 8. juli (1. stor container)
 • Den 11. og 12. august (1. stor container)
 • Den 8. og 9. september (1. stor container)
 • Den 20. og 21. oktober (1. stor container)

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften. Du kan få hjælp til at smide dit haveaffald i containerne om lørdagen i tidsrummet 14-16 og om søndagen i tidsrummet 10-12.

HUSK – kun plantemateriale der kan komposteres og den jord, som sidder på rødderne, må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker mm. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

 

Foreningsarbejdsdage

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning mm.). Det drejer sig om følgende arealer:

 • Indgang 1, 2 og 3
 • Arealet i bunden af indgang 2
 • Arealet i den vestlige ende af foreningen
 • Have og parkeringsplads ved foreningshuset.

Vi mødes i foreningshuset kl. 9 og fordeler opgaverne imellem os. Når alle opgaver er klaret – sandsynligvis før kl. 12 – slutter vi af sammen i foreningshuset og siger tak for indsatsen med en øl/vand. Husk at medbringe haveredskaber. Mindst en person fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage:

 1. maj

Have 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

 

 1. juni

Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

 

 1. juli

Have 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

 

 1. august

Have 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

 

 1. september

Have 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver

 

 1. oktober

Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde en haveejer at bytte med. Hvis man ikke har deltaget i en foreningsarbejdsdag i løbet af året, vil man blive opkrævet 500 kr.

 Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

Bestyrelsen

Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig

 • Formand Poul Erik Olsen, have 3
 • Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
 • Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
 • Sekretær, Jan Therkildsen have 19 sekretaer@hfvestervang.dk
 • Menigt medlem, Kenneth Nielsen have 91
 • Supplant, Kenneth Holmbech, have 20
 • Supplant, Marianne Friis, have 102

Træffetider for bestyrelsen

 • Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. onsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor bestyrelsen holder ferie.
 • Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor Bestyrelsen mødes.
 • Telefontid: Bestyrelsen kan træffes hver onsdag mellem 17 og 19 på tlf. 93 90 82 47 – Dog ikke i august grundet sommerferie.

Generalforsamling i Roskilde Haveselskab

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 6. marts 2017. Referat hænger i udhængsskabet ved foreningshuset.

 

Vurdering af haver

Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester.

 Du kan få vurderet ved at rette henvendelse på mail til Jan Therkildsen og aftale nærmere om dag og tidspunkt jan.therkildsen@hotmail.com  og skriv ’Vurdering’ i emnefeltet, hvis du skal have vurderet din have.

 

Adresseændring

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til  kassererhfv@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

 

Pølser, bajere og fodbold

Lørdag den 26. maj. kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold, øl og en hotdog med det hele – og husk kontanter. Af hensyn til forplejningen så læg venligst en seddel i postkassen om at du/I deltager senest den 18. maj.

Opfordring

De fleste haveejere modtager nu information og indkaldelser fra bl.a. bestyrelsen på email.

Bestyrelsen håber, at de sidste godt 30 haver tilslutter sig i løbet af foråret.

 

Månedens opfrisker 

 

 • 16a. Særlige regler for haveforeningen

 

 1. Hastighedsgrænsen er 15 km i timen på alle foreningens veje. Overholdes hastighedsgrænsen ikke, kan det medføre opsigelse. Som medlem af haveforeningen er man ansvarlig for, hvad ens børn eller gæster gør. Man kan derfor også blive opsagt, hvis de ikke overholder hastighedsgrænsen.

 

Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Den eksterne venteliste er lukket nu!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ekstern venteliste er åben

Der er 3 pladser på den eksterne venteliste.

Man kan blive skrevet op ved at sende en mail til kassererhfv@gmail.com med navn, adresse,  telefonnummer og e-mail.

Bestyrelsen har besluttet, at der kun kan stå 15 på listen.


 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev nr. 2, juli 2017

Havepræmier

Lørdag den 24. juni besøgte bestyrelsen fra HF Solvang kolonien for at præmiere tre haver. Vejret holdt sig i skindet, og de to repræsentanter fra Solvang var grundige med bedømmelsen.

Følgende haver fik præmier:

Have 7

Have 83

Have 56

Stort tillykke til vinderne. Og tusind tak for indsatsen og en rigtig hyggelig dag til Solvang.

SkydekonkurrenceFredag den 11. august kan du kvalificere dig til finalen om at blive HF Vestervangs næste skydekonge.

Mød op ved foreningshuset med sigtekornet indstillet eller for at heppe på deltagerne. Skydningen foregår mellem kl. 16 og kl. 18. Ud over skydningen kan du nyde et par pølser med brød samt en kold øl eller vand.

Finalen finder sted lørdag den 12. august kl. 15 ved foreningshuset.

Sommerfest 2017

Lørdag den 12. august kl. 17.30 er der sommerfest i HF Vestervang.

Vi mødes i festteltene ved foreningshuset. Husk at medbringe glas, bestik og service. Foreningen giver maden, og drikkevarer kan købes til fornuftige priser i foreningshuset. Har du tid, så bag en lækker kage til kaffen – derudover er der også isbar.

Muntre indslag er velkomne. Husk varmt tøj/tæpper. Vel mødt til årets fest.

 Sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie i hele august måned. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 14. september kl. 19, og der er kontortid i tidsrummet 18-19.

Vurderingsudvalget holder også sommerferie i august.

Månedens reminder § 16a.Særlige regler for haveforeningen, stk.18.

Hastighedsgrænsen er 15 km i timen på alle foreningens veje. Overholdes hastighedsgrænsen ikke, kan det medføre opsigelse. Som medlem af haveforeningen er man ansvarlig for, hvad ens børn eller gæster gør. Man kan derfor også blive opsagt, hvis de ikke overholder hastighedsgrænsen.

Selvom vi har skrevet om dette før, er der stadig bilister, der kører alt for stærkt i kolonien. Der er indtil videre ikke sket ulykker på den konto, men risikoen er der. Derfor vil bestyrelsen også fremover gøre sit til at håndhæve denne paragraf overfor dem, som ikke kan finde ud af, at man kun må køre 15 km i timen.

 Ændringer

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse eller e-mail. Send en mail til kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Har du ikke allerede tilmeldt dig elektronisk post fra foreningen, så må du meget gerne gøre det. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk og oplys navn og havenr., og skriv også gerne e-mailadresse.

AffaldssorteringI 2018 skal vi til at sortere affaldet, og i den forbindelse har bestyrelsen beslutte, at vi får bygget et affaldsskur til vores beholder i indgang 2, dér hvor affaldscontaineren har stået de seneste år. Det kommer I til at høre mere om.

Dræn Så fik vi lavet drænet i bunden af indgang 2. Det kostede forening 6.500 kr., da vi var nødt til at betale for at få skiftet nogle drænkasser ud, som en håndværker havde ødelagt under nedgravning af et elkabel for en af vores haveejere. Dette var også baggrunden for, at vi fik ændret foreningens vedtægter, så det nu er haveejerens ansvar at få repareret veje og fælles anlæg i kolonien, hvis de bliver ødelagt – Se § 21 i foreningens vedtægter.

Hærværk Det er kommet bestyrelsen for ørerne, at der har været hærværk med nedklipning af roser og blomster, som er blevet ødelagt i flere haver i løbet af dagstimerne. Så hold øje med mistænkelige personer.

Rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

S27060705290

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar