Nyhedsbrev nr. 1, april 2017

Velkommen til den nye havesæson

Så er det forår, og det kribler i os alle for at komme i gang med at få lagt kartofler, så blomster, plante og alt hvad der skal til i en rigtig kolonihave!

Det se ud til, at vi har været forskånet for indbrud i denne vinterperiode. Bestyrelsen har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om havelejere, der har haft indbrud.

Og velkommen til de ny havelejere, som tager hul på det første forår i foreningen.

Rigtig god havesæson

Havesæsonen åbnes igen i år med manér

Lørdag den 22. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 14 og 17 og nyd en forfriskning sammen med dine medkolonister og bestyrelsen.

Havevandring

Den 24. maj kommer havepolitiet på rundfart og vil slå hårdt ned på de haver, der ikke overholder reglementet!

Dagrenovation

Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, herunder bleer, bind m.v., samt mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v.

 Ordningen omfatter ikke

Affald, der er omfattet af andre ordninger, herunder ordninger for genanvendelse (pap, papir, metal, glas og kemikalier) samt haveaffald og storskrald.

Containeren står som sædvanligt i indgang 2 i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Husk venligst at lukke poserne, inden I smider dem i containeren.

Og husk – ingen fækalier i containeren tak!

I 2018 kommer der en ny ordning for dagrenovation, som I vil høre nærmere om.

Haveaffald

Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:

 • Den 6. og 7. maj (2. stor container )
 • Den 10.og 11. juni (1. stor container)
 • Den 8. og 9. juli (2. stor container )
 • Den 12. og 13.august (1. stor container )
 • Den 9. og 10. september (2. stor container )
 • Den 21. og 22. oktober (2. stor container )

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften. Du kan få hjælp til at smide dit haveaffald i containerne om lørdagen i tidsrummet 14-16 og om søndagen i tidsrummet 10-12.

HUSK – kun plantemateriale der kan komposteres og det jord, som sidder på rødderne, må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker m.m. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

Foreningsarbejdsdage

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning m.m.). Det drejer sig om følgende arealer:

 • Indgang 1, 2 og 3
 • Arealet i bunden af indgang 2
 • Arealet i den vestlige ende af foreningen
 • Have og parkeringsplads ved foreningshuset.
 • Vi mødes i foreningshuset kl. 9 og fordeler opgaverne imellem os. Når alle opgaver er klaret – sandsynligvis før kl. 12 – slutter vi af sammen i foreningshuset og siger tak for indsatsen med en øl/vand. Husk at medbringe haveredskaber. Mindst en person fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage:
 1. maj

Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

 

 1. juni

Have 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

 1. juli

Have 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

 

 1. august

Have 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver

 

 1. september

Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

 

 1. oktober

Have 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

 

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde en haveejer at bytte med. Hvis man ikke har deltaget i en foreningsarbejdsdag i løbet af året, vil man blive opkrævet 500 kr.

 Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

Bestyrelsen

 • Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig:
 •  Formand Poul Erik Olsen, have 3
 • Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
 • Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
 • Sekretær, Jan Therkildsen have 19 sekretaer@hfvestervang.dk
 • Menigt medlem, Kenneth Nielsen have 91
 • Supplant, Kenneth Holmbech, have 20
 • Supplant, Marianne Friis, have 102

 

Træffetider for bestyrelsen

 • Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. torsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor bestyrelsen holder ferie.
 • Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor
 • Bestyrelsen mødes.
 • Telefontid: Bestyrelsen kan træffes hver onsdag mellem 17 og 19 på tlf. nr. 93 90 82 47.
 • Dog ikke i august, grundet sommerferie.

Generalforsamling i HF Vestervang

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 15. februar 2017. Referat er vedlagt.

Generalforsamling i Roskilde Haveselskab

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 7. marts 2017. Referat hænger i udhængsskabet ved foreningshuset.

Vurdering af haver

Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester.

 Du kan få vurderet din have den 25. april, og 10. maj, og 7. juni, og 12. juli, og 13. september og 11. oktober. Kontakt Kenneth Nielsen på  kenneth@hfvestervang.dk og skriv ’Vurdering’ i emnefeltet, hvis du skal have vurderet din have.

Adresseændring

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til kassererhfv@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Fredagshygge i foreningshuset

I år vil vi prøve et nyt tiltage, vi vil en gang om måneden holde åben i foreningshuset, så man efter fyraften han kigge ind og få sig en sludder med sine medkolonister over en øl/vand eller en kop kaffe. Der vil ligeledes være mulighed for et spil kort – som man siger det er, kunne fantasien som sætter grænser.

Vi starter fredagshyggen den 19. maj kl.16 til 18.

Pølser, bajere og fodbold

Lørdag den 3. juni kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold, øl og en hotdog med det hele – og husk kontanter. Af hensyn til forplejningen så læg venligst en seddel i postkassen om at du/I deltager senest den 29. maj.

Sommerfest

Vi afholder sommerfest lørdag den 12. august, så reservér dagen med det samme. Nærmere information om arrangementet følger.

Og så håber vi meget, at der er nogle friske haveejere, der vil melde sig til at hjælpe festudvalget. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk.

Månedens opfrisker

På generalforsamlingen den 15. februar 2017 blev forslaget til bilag A, stk. 21 vedtaget og lyder sådan.

 

Ved nybyggeri, etablering af samletank, nedgravning af elkabler eller andre lignende aktiviteter, hvor arbejdet skal forgå i eller på foreningens veje eller anlæg, har haveejeren, som får udført arbejdet, det fulde erstatningsansvar for eventuelle skader, som påføres foreningens anlæg og ejendom.  

 

Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev januar

Kære alle kolonister i HF Vestervang

Vi håber, I har haft en glædelig jul og er kommet godt ind i det nye år.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder det første møde i år den 12. januar. kl.19.

I 2017 holder vi bestyrelsesmøde kl. 19.00 hver 2. torsdag i alle måneder – dog ikke i august og december.

Kontakt til bestyrelsen
Du kan træffe bestyrelsen i kontortiden kl. 18-19 hver 2. torsdag i perioden fra 1. april til 1. november. Alternativt, så send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller kassererhfv@gmail.com

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 15. februar kl. 19.00 afholder bestyrelsen ordinær generalforsamling i RB06’s klubhus, Rådmandshaven 6.

Den 10. januar 2017 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Senest 14 dage før generalforsamlingen modtager du en email eller et brev med indkaldelse, regnskab og de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Kig til din nabos have
Igen i år vil vi opfordre dig til at se til din have i ny og næ og samtidig se, om alt er vel i naboens have. Giv os et praj, hvis der har været ubudne gæster eller du ser noget mistænkeligt på din vej.

Du skal anmelde indbrud til politiet. Derudover vil bestyrelsen også gerne have besked, så send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller læg besked i postkassen på foreningshuset.

De eneste ubudne gæster, vi indtil videre har hørt om er de rådyr, som finder føden i vores haver vinteren igennem.

Ændringer
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse eller email. Send en mail til kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Har du ikke allerede tilmeldt dig elektronisk post fra foreningen, så må du meget gerne gøre det. Send en mail til sekretaer@hfvestervan.dk og oplys navn og havenr., og skriv også gerne emailadressen.

Nyhedsbrev
Det bliver delt ud i postkasserne i starten af april, så husk at sætte din postkasse op, hvis du tog den ind i efteråret.

Mobilepay
Foreningen har fået mobilepay. Det vil du høre mere om i 2017.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Kære haveejere i Vestervang.

imagesoayduqkz

I ønskes en rigtig glædelig jul.                                                                  

Samt et godt nytår

Tak for det gamle år.

Og på gensyn i den ny sæson 2017.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2016

Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev nr. 2, juli 2016

Kære alle

Her er lidt sommernyt fra bestyrelsen i HF Vestervang.

Sommerfest
Den 16. juli holder kolonien sommerfest. Vi håber meget, at I har tid og lyst til at deltage og måske også være med til at stå for arrangementet.
Tilmeld dig/Jer festen og festudvalget ved at udfylde snippen nederst på siden og smide den i foreningens postkasse senest den 10. juli.

Kom og vær med!
Hver den 1. onsdag i sommermånederne mødes et stødt stigende antal kolonister i foreningshuset kl. 19 for at hygge sig og inspirere hinanden.
Foreløbig har deltagerne været på deres første havevandring, de er ved at undersøge mulighederne for fælles udflugter, et lokalt loppemarked, plantebytning og lære mere om brugen af forskellige former for værktøj.
Næste gang er onsdag den 6. juli kl. 19 i have 42.
Så kom og vær med – læs mere på Facebookgruppen HF Vestervang, Roskilde.

Haveudtagning
Fredag den 15. juli 2016 besøger bestyrelsen fra HF Granly kolonien for at præmiere tre haver. Hvis man ikke ønsker at vi kommer ind og kigger i din have, så læg en seddel med navn og havenr. i foreningens postkasse inden den 13. juli.

Månedens reminder
Havepolitiets seneste rundtur i kolonien gik fint. Kun ganske få haveejere fik en reminder på rundturen.
De beder også redaktionen om at bringe en reminder om ordlyden i foreningens vedtægter § 16b, stk. 3 som lyder: ”Hver haveejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand”. ’Sin part’ fortolkes af havepolitiet som til midten af vejen.
De minder også om, at hækken ud til vejen ikke må være over 1,20 meter høj (§16b, stk. 4). Reglen gælder dog ikke for hjørnegrunde, hvor højden ikke må overstige 1,80 meter.

Fartkontrol i foreningen?
Man skule ikke tro det, MEN….. der er stadig folk i kolonien, der kører alt for stærkt. Heldigvis er der endnu ikke sket uheld på den konto, men det har været tæt på flere gange.
Hastighedsgrænsen er 15 km – overhold den nu, TAK!

Containeren i indgang 2
Brug venligst affaldsposer uden huller og luk den godt, inden du smider den i containeren. Det vil mindske lugtgenerne for naboerne i Vestergade.
En venlig opsang fra vores skraldemænd. Containeren i indgang 2 er beregnet til husholdningsaffald – IKKE til storskrald som fx gulvtæpper, elartikler, møbler og græsslåmaskiner.

Bestyrelsen holder sommerferie i august måned og holder næste møde den 8. september 2016.

Fortsat god sommer
Bestyrelsen

———————————————————————————————————–

Tilmelding til sommerfest

Navn _______________________________________________

Havenr. __________ Antal personer ___________________

Vil gerne være med i festudvalget – sæt X

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar