Nyhedsbrev nr. 1 april 2016

Velkommen til den nye havesæson
Så er det forår, og det kribler i os alle for at komme i gang med at få lagt kartofler, så blomster, plante og alt hvad der skal til i en rigtig kolonihave!

Det se ud til, at vi har været forskånet for indbrud i denne vinterperiode. Bestyrelsen har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om havelejere, der har haft indbrud.

Og velkommen til de ny havelejere, som tager hul på det første forår i foreningen.

Rigtig god havesæson

Havesæsonen åbnes igen i år med manér
Lørdag den 16. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 13 og 15 og nyd en forfriskning sammen med dine medkolonister og bestyrelsen.

Havevandring
Den 27. maj kommer havepolitiet på rundfart og vil slå hårdt ned på de haver, der ikke overholder reglementet!

Dagrenovation
Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. § 3, nr. 14 i
affaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter:
Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, herunder bleer, bind m.v., samt mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v.

Ordningen omfatter ikke:
Affald, der er omfattet af andre ordninger, herunder ordninger for genanvendelse.

Containeren står som sædvanligt i indgang 2 i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Husk at lukke poserne, inden I smider dem i containeren.

Og husk – Ingen fækalier i containeren tak!

Haveaffald
Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:
• Den 7. og 8. maj (2 store containere)
• Den 11.og 12. juni (1 stor container)
• Den 9. og 10. juli (2 store containere)
• Den 13. og 14.august (1 stor container)
• Den 10. og 11. september (2 store containere)
• Den 22. og 23. oktober (2 store containere)

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften. Du kan få hjælp til at smide dit haveaffald i containerne om lørdagen i tidsrummet 14-16 og om søndagen i tidsrummet 10-12.

HUSK – kun plantemateriale der kan komposteres og det jord, som sidder på rødderne, må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker m.m. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

Foreningsarbejdsdage
Ordningen med foreningsdage fungerer generelt godt, så den fortsætter igen i år. Dog vil vi kraftigt opfordre til, at man deltager den dag, man er tilsagt. Hvis man er forhindret i at deltage, skal man finde en anden have og bytte med. Det er nemlig vigtigt, at vi er nogenlunde lige mange hver gang.

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning m.m.). Det drejer sig om følgende arealer:
• Indgang 1, 2 og 3
• Arealet i bunden af indgang 2
• Arealet i den vestlige ende af foreningen
• Have og parkeringsplads ved foreningshuset.

Vi mødes i foreningshuset kl. 9 og fordeler opgaverne imellem os. Når alle opgaver er klaret – sandsynligvis før kl. 12 – slutter vi af sammen i foreningshuset og siger tak for indsatsen med en øl/vand. Husk at medbringe haveredskaber.

Hvem skal møde hvornår?
Hver have skal stille med en deltager en enkelt lørdag i løbet af 2015. Mindst en fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage:

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde en haveejer at bytte med. Hvis man ikke har deltaget i en foreningsarbejdsdag i løbet af året, vil man blive opkrævet 500 kr. til en fælles brød/kaffekasse.

7. maj
Have 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

11. juni
Have 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

9. juli
Have 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver

13. august
Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

10. september
Have 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

22. oktober
Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

Bestyrelsen
Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig:
• Formand Poul Erik Olsen, have 3
• Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
• Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
• Sekretær, Kenneth Nielsen, have 92 sekretaer@hfvestervang.dk
• Menigt medlem, Kenneth Holmbech, have 20
• Suppleant, Michael Suhr, have 42

Træffetider for bestyrelsen
• Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. torsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor bestyrelsen holder ferie.
• Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor bestyrelsen mødes.

Generalforsamling i HF Vestervang
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 17. februar 2016. Referat samt bestyrelsens beretning er vedlagt. Den nyvalgte kasserer trak sig kort efter, så medlemmerne blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 19. marts, hvor en ny kasserer blev valgt.

Generalforsamling i Roskilde Haveselskab
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 10. marts 2016. Bemærk, at der blev vedtaget nye love og regler for både Roskilde Haveselskab og haveforeningerne. Du finder de nye love og ordensregler for HF Vestervang på vores hjemmeside www.hfvestervang.dk og de bliver uddelt i postkasserne til alle i løbet af april måned.

Vurdering af haver
Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester. Læs folderen om vurdering og salg af haver, som hænger i glasskabet på foreningshuset og også ligger på hjemmesiden www.hfvestervang.dk.

Du kan få vurderet din have den 13. og 14. april, og 11. maj, og 8. juni, og 13. juli, og 14. september, og 12. oktober, samt 9. november. Kontakt Kenneth Nielsen på sekretaer@hfvestervang.dk Hvis du skal have vurderet din have.

Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Hyggeaftener i foreningen
Kom og vær med den første onsdag i måneden. Fra kl. 19 vil der være et eller andet arrangement i foreningshuset – fx en gæst, havevandring eller nogle, der fortæller anekdoter og røverhistorier fra foreningen. Første gang er onsdag den 4. maj.

Pølser, bajere og fodbold
Lørdag den 28. maj kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold og en hotdog med det hele.

Sommerfest
Vi afholder sommerfest lørdag den 16. juli, så reservér dagen med det samme.

Og så håber vi meget, at der er nogle friske haveejere, der vil melde sig til festudvalget. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk.

Kom til miljødage
Initiativgruppen Grønne kolonihaver inviterer til miljødag den 25. juni i HF Solvang og den 20. august i HF Vestervang. Her kan du/I blandt andet høre om energi- og vandforbrug, møde en havekonsulent, bygge fuglehus og insekthotel samt høre mere om sunde haver med plads til naturen. Så sæt allerede nu x i kalenderen.

Månedens opfrisker
Ifølge generalforsamlingens godkendelse er det tilladt at anlægge parkeringsplads i haven, og som, følge deraf er det forbudt at parkere på vejene.

Trailere må henstilles i kolonien, såfremt de står på egen grund bag en hæk eller plankeværk. Plankeværket skal placeres 1 meter inde på grunden – § 16b Særlige regler for haveforeningen Vestervang.

Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Posted in Nyheder | Leave a comment

Ekstern venteliste

29/3-16 Den ekstern venteliste er åben.

Opskrivning
Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening. Opskrivning på ventelisten foregår fra 1 april til 1 november. Man kommer ned i foreningshuset Vestervang 58. Vi har kontortid anden torsdag i måneden kl. 18 til 19 med undtagelse af august måned. Vi skal have følgende oplysninger, navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det koster 100 kroner at blive skrevet op, og man skal bo i Roskilde kommune. Ventelisten er offentlig tilgængelig. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.

Posted in Nyheder | Leave a comment

Bestyrelsen ønsker alle godt nytår

 

Tak for en rigtig god havesæson i 2015. Vi håber, du/I har haft en glædelig jul og er kommet godt ind I det nye år.

I 2016 mødes bestyrelsen første gang torsdag den 14. januar kl. 19 og herefter fast kl. 19 den anden torsdag i hver måned – august og december måned undtaget.

Fra 1.april til 1. november vil der være kontortid fra kl. 18 til 19. Den anden torsdag i hver måned -august månede undtaget

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for HF Vestervang afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. februar 2016 kl.19.00 i RB06’s klubhus.

Rådmandshaven 6, 4000 Roskilde.

Den 10. januar 2016 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Du/I kan indlevere eventuelle forslag i foreningens postkasse samt pr. mail til sekretaer@hfvestervang.dk

Du/I vil modtage brev med indkaldelse, regnskab og de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

Kig til din nabos have

Igen i år vil vi opfordre dig til at se til din have i ny og næ og samtidig se, om alt er vel i naboens have.

Giv os et praj, hvis der har været ubudne gæster eller du ser noget mistænkeligt på din vej. Du skal anmelde indbrud til politiet. Derudover vil bestyrelsen også gerne have besked, så send en mail til.sekretaer@hfvestervang.dk. eller læg besked i postkassen på foreningshuset

Adresseændring

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til følgende adresse:kasserer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Nyhedsbrev

Det bliver delt ud i postkasserne i starten af april, så husk at sætte din postkasse op, hvis du tog den ind i efteråret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted in Nyheder | Leave a comment

Kære haveejere i Vestervang.

I ønskes en rigtig glædelig jul.                                                                  

Samt et godt nytår

Tak for det gamle år.

Og på gensyn i den ny sæson 2016.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Posted in Nyheder | Comments Off on Kære haveejere i Vestervang.

Tinglysning

Så er tinglysning af de 70 m2 faldet i hak.

Det betyder at der er mulighed for at bygge op til 70 m2 nu

 

 

 

 

Posted in Nyheder | Leave a comment