Den eksterne venteliste er lukket nu!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ekstern venteliste er åben

Der er 3 pladser på den eksterne venteliste.

Man kan blive skrevet op ved at sende en mail til kassererhfv@gmail.com med navn, adresse,  telefonnummer og e-mail.

Bestyrelsen har besluttet, at der kun kan stå 15 på listen.


 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev nr. 2, juli 2017

Havepræmier

Lørdag den 24. juni besøgte bestyrelsen fra HF Solvang kolonien for at præmiere tre haver. Vejret holdt sig i skindet, og de to repræsentanter fra Solvang var grundige med bedømmelsen.

Følgende haver fik præmier:

Have 7

Have 83

Have 56

Stort tillykke til vinderne. Og tusind tak for indsatsen og en rigtig hyggelig dag til Solvang.

SkydekonkurrenceFredag den 11. august kan du kvalificere dig til finalen om at blive HF Vestervangs næste skydekonge.

Mød op ved foreningshuset med sigtekornet indstillet eller for at heppe på deltagerne. Skydningen foregår mellem kl. 16 og kl. 18. Ud over skydningen kan du nyde et par pølser med brød samt en kold øl eller vand.

Finalen finder sted lørdag den 12. august kl. 15 ved foreningshuset.

Sommerfest 2017

Lørdag den 12. august kl. 17.30 er der sommerfest i HF Vestervang.

Vi mødes i festteltene ved foreningshuset. Husk at medbringe glas, bestik og service. Foreningen giver maden, og drikkevarer kan købes til fornuftige priser i foreningshuset. Har du tid, så bag en lækker kage til kaffen – derudover er der også isbar.

Muntre indslag er velkomne. Husk varmt tøj/tæpper. Vel mødt til årets fest.

 Sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie i hele august måned. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 14. september kl. 19, og der er kontortid i tidsrummet 18-19.

Vurderingsudvalget holder også sommerferie i august.

Månedens reminder § 16a.Særlige regler for haveforeningen, stk.18.

Hastighedsgrænsen er 15 km i timen på alle foreningens veje. Overholdes hastighedsgrænsen ikke, kan det medføre opsigelse. Som medlem af haveforeningen er man ansvarlig for, hvad ens børn eller gæster gør. Man kan derfor også blive opsagt, hvis de ikke overholder hastighedsgrænsen.

Selvom vi har skrevet om dette før, er der stadig bilister, der kører alt for stærkt i kolonien. Der er indtil videre ikke sket ulykker på den konto, men risikoen er der. Derfor vil bestyrelsen også fremover gøre sit til at håndhæve denne paragraf overfor dem, som ikke kan finde ud af, at man kun må køre 15 km i timen.

 Ændringer

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse eller e-mail. Send en mail til kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Har du ikke allerede tilmeldt dig elektronisk post fra foreningen, så må du meget gerne gøre det. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk og oplys navn og havenr., og skriv også gerne e-mailadresse.

AffaldssorteringI 2018 skal vi til at sortere affaldet, og i den forbindelse har bestyrelsen beslutte, at vi får bygget et affaldsskur til vores beholder i indgang 2, dér hvor affaldscontaineren har stået de seneste år. Det kommer I til at høre mere om.

Dræn Så fik vi lavet drænet i bunden af indgang 2. Det kostede forening 6.500 kr., da vi var nødt til at betale for at få skiftet nogle drænkasser ud, som en håndværker havde ødelagt under nedgravning af et elkabel for en af vores haveejere. Dette var også baggrunden for, at vi fik ændret foreningens vedtægter, så det nu er haveejerens ansvar at få repareret veje og fælles anlæg i kolonien, hvis de bliver ødelagt – Se § 21 i foreningens vedtægter.

Hærværk Det er kommet bestyrelsen for ørerne, at der har været hærværk med nedklipning af roser og blomster, som er blevet ødelagt i flere haver i løbet af dagstimerne. Så hold øje med mistænkelige personer.

Rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

S27060705290

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev nr. 1, april 2017

Velkommen til den nye havesæson

Så er det forår, og det kribler i os alle for at komme i gang med at få lagt kartofler, så blomster, plante og alt hvad der skal til i en rigtig kolonihave!

Det se ud til, at vi har været forskånet for indbrud i denne vinterperiode. Bestyrelsen har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om havelejere, der har haft indbrud.

Og velkommen til de ny havelejere, som tager hul på det første forår i foreningen.

Rigtig god havesæson

Havesæsonen åbnes igen i år med manér

Lørdag den 22. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 14 og 17 og nyd en forfriskning sammen med dine medkolonister og bestyrelsen.

Havevandring

Den 24. maj kommer havepolitiet på rundfart og vil slå hårdt ned på de haver, der ikke overholder reglementet!

Dagrenovation

Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, herunder bleer, bind m.v., samt mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v.

 Ordningen omfatter ikke

Affald, der er omfattet af andre ordninger, herunder ordninger for genanvendelse (pap, papir, metal, glas og kemikalier) samt haveaffald og storskrald.

Containeren står som sædvanligt i indgang 2 i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Husk venligst at lukke poserne, inden I smider dem i containeren.

Og husk – ingen fækalier i containeren tak!

I 2018 kommer der en ny ordning for dagrenovation, som I vil høre nærmere om.

Haveaffald

Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:

 • Den 6. og 7. maj (2. stor container )
 • Den 10.og 11. juni (1. stor container)
 • Den 8. og 9. juli (2. stor container )
 • Den 12. og 13.august (1. stor container )
 • Den 9. og 10. september (2. stor container )
 • Den 21. og 22. oktober (2. stor container )

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften. Du kan få hjælp til at smide dit haveaffald i containerne om lørdagen i tidsrummet 14-16 og om søndagen i tidsrummet 10-12.

HUSK – kun plantemateriale der kan komposteres og det jord, som sidder på rødderne, må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker m.m. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

Foreningsarbejdsdage

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning m.m.). Det drejer sig om følgende arealer:

 • Indgang 1, 2 og 3
 • Arealet i bunden af indgang 2
 • Arealet i den vestlige ende af foreningen
 • Have og parkeringsplads ved foreningshuset.
 • Vi mødes i foreningshuset kl. 9 og fordeler opgaverne imellem os. Når alle opgaver er klaret – sandsynligvis før kl. 12 – slutter vi af sammen i foreningshuset og siger tak for indsatsen med en øl/vand. Husk at medbringe haveredskaber. Mindst en person fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage:
 1. maj

Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

 

 1. juni

Have 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

 1. juli

Have 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

 

 1. august

Have 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver

 

 1. september

Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

 

 1. oktober

Have 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

 

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde en haveejer at bytte med. Hvis man ikke har deltaget i en foreningsarbejdsdag i løbet af året, vil man blive opkrævet 500 kr.

 Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

Bestyrelsen

 • Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig:
 •  Formand Poul Erik Olsen, have 3
 • Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
 • Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
 • Sekretær, Jan Therkildsen have 19 sekretaer@hfvestervang.dk
 • Menigt medlem, Kenneth Nielsen have 91
 • Supplant, Kenneth Holmbech, have 20
 • Supplant, Marianne Friis, have 102

 

Træffetider for bestyrelsen

 • Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. torsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor bestyrelsen holder ferie.
 • Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor
 • Bestyrelsen mødes.
 • Telefontid: Bestyrelsen kan træffes hver onsdag mellem 17 og 19 på tlf. nr. 93 90 82 47.
 • Dog ikke i august, grundet sommerferie.

Generalforsamling i HF Vestervang

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 15. februar 2017. Referat er vedlagt.

Generalforsamling i Roskilde Haveselskab

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 7. marts 2017. Referat hænger i udhængsskabet ved foreningshuset.

Vurdering af haver

Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester.

 Du kan få vurderet din have den 25. april, og 10. maj, og 7. juni, og 12. juli, og 13. september og 11. oktober. Kontakt Kenneth Nielsen på  kenneth@hfvestervang.dk og skriv ’Vurdering’ i emnefeltet, hvis du skal have vurderet din have.

Adresseændring

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til kassererhfv@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Fredagshygge i foreningshuset

I år vil vi prøve et nyt tiltage, vi vil en gang om måneden holde åben i foreningshuset, så man efter fyraften han kigge ind og få sig en sludder med sine medkolonister over en øl/vand eller en kop kaffe. Der vil ligeledes være mulighed for et spil kort – som man siger det er, kunne fantasien som sætter grænser.

Vi starter fredagshyggen den 19. maj kl.16 til 18.

Pølser, bajere og fodbold

Lørdag den 3. juni kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold, øl og en hotdog med det hele – og husk kontanter. Af hensyn til forplejningen så læg venligst en seddel i postkassen om at du/I deltager senest den 29. maj.

Sommerfest

Vi afholder sommerfest lørdag den 12. august, så reservér dagen med det samme. Nærmere information om arrangementet følger.

Og så håber vi meget, at der er nogle friske haveejere, der vil melde sig til at hjælpe festudvalget. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk.

Månedens opfrisker

På generalforsamlingen den 15. februar 2017 blev forslaget til bilag A, stk. 21 vedtaget og lyder sådan.

 

Ved nybyggeri, etablering af samletank, nedgravning af elkabler eller andre lignende aktiviteter, hvor arbejdet skal forgå i eller på foreningens veje eller anlæg, har haveejeren, som får udført arbejdet, det fulde erstatningsansvar for eventuelle skader, som påføres foreningens anlæg og ejendom.  

 

Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar