Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2016

Continue reading

Posted in Nyheder | Leave a comment

Nyhedsbrev nr. 2, juli 2016

Kære alle

Her er lidt sommernyt fra bestyrelsen i HF Vestervang.

Sommerfest
Den 16. juli holder kolonien sommerfest. Vi håber meget, at I har tid og lyst til at deltage og måske også være med til at stå for arrangementet.
Tilmeld dig/Jer festen og festudvalget ved at udfylde snippen nederst på siden og smide den i foreningens postkasse senest den 10. juli.

Kom og vær med!
Hver den 1. onsdag i sommermånederne mødes et stødt stigende antal kolonister i foreningshuset kl. 19 for at hygge sig og inspirere hinanden.
Foreløbig har deltagerne været på deres første havevandring, de er ved at undersøge mulighederne for fælles udflugter, et lokalt loppemarked, plantebytning og lære mere om brugen af forskellige former for værktøj.
Næste gang er onsdag den 6. juli kl. 19 i have 42.
Så kom og vær med – læs mere på Facebookgruppen HF Vestervang, Roskilde.

Haveudtagning
Fredag den 15. juli 2016 besøger bestyrelsen fra HF Granly kolonien for at præmiere tre haver. Hvis man ikke ønsker at vi kommer ind og kigger i din have, så læg en seddel med navn og havenr. i foreningens postkasse inden den 13. juli.

Månedens reminder
Havepolitiets seneste rundtur i kolonien gik fint. Kun ganske få haveejere fik en reminder på rundturen.
De beder også redaktionen om at bringe en reminder om ordlyden i foreningens vedtægter § 16b, stk. 3 som lyder: ”Hver haveejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand”. ’Sin part’ fortolkes af havepolitiet som til midten af vejen.
De minder også om, at hækken ud til vejen ikke må være over 1,20 meter høj (§16b, stk. 4). Reglen gælder dog ikke for hjørnegrunde, hvor højden ikke må overstige 1,80 meter.

Fartkontrol i foreningen?
Man skule ikke tro det, MEN….. der er stadig folk i kolonien, der kører alt for stærkt. Heldigvis er der endnu ikke sket uheld på den konto, men det har været tæt på flere gange.
Hastighedsgrænsen er 15 km – overhold den nu, TAK!

Containeren i indgang 2
Brug venligst affaldsposer uden huller og luk den godt, inden du smider den i containeren. Det vil mindske lugtgenerne for naboerne i Vestergade.
En venlig opsang fra vores skraldemænd. Containeren i indgang 2 er beregnet til husholdningsaffald – IKKE til storskrald som fx gulvtæpper, elartikler, møbler og græsslåmaskiner.

Bestyrelsen holder sommerferie i august måned og holder næste møde den 8. september 2016.

Fortsat god sommer
Bestyrelsen

———————————————————————————————————–

Tilmelding til sommerfest

Navn _______________________________________________

Havenr. __________ Antal personer ___________________

Vil gerne være med i festudvalget – sæt X

Posted in Nyheder | Leave a comment

Haveudtagning 2016

Fredag den 15 juli kl. 16. får vi besøgte af H/F Granly som vil komme og udtage haver til præmier. Der skal udtages 3

haver til præmier.

Hvis man ikke ønsker at vi kommer ind og kigger i din / jeres have, kan man ligge en seddel om at man ikke ønsker det i

postkassen inden den 13 juli.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted in Nyheder | Leave a comment

Ekstern venliste

Den eksterne venteliste er lukket 9/6 2016

Posted in Nyheder | Leave a comment

Nyhedsbrev nr. 1 april 2016

Velkommen til den nye havesæson
Så er det forår, og det kribler i os alle for at komme i gang med at få lagt kartofler, så blomster, plante og alt hvad der skal til i en rigtig kolonihave!

Det se ud til, at vi har været forskånet for indbrud i denne vinterperiode. Bestyrelsen har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om havelejere, der har haft indbrud.

Og velkommen til de ny havelejere, som tager hul på det første forår i foreningen.

Rigtig god havesæson

Havesæsonen åbnes igen i år med manér
Lørdag den 16. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 13 og 15 og nyd en forfriskning sammen med dine medkolonister og bestyrelsen.

Havevandring
Den 27. maj kommer havepolitiet på rundfart og vil slå hårdt ned på de haver, der ikke overholder reglementet!

Dagrenovation
Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. § 3, nr. 14 i
affaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter:
Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, herunder bleer, bind m.v., samt mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v.

Ordningen omfatter ikke:
Affald, der er omfattet af andre ordninger, herunder ordninger for genanvendelse.

Containeren står som sædvanligt i indgang 2 i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Husk at lukke poserne, inden I smider dem i containeren.

Og husk – Ingen fækalier i containeren tak!

Haveaffald
Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:
• Den 7. og 8. maj (2 store containere)
• Den 11.og 12. juni (1 stor container)
• Den 9. og 10. juli (2 store containere)
• Den 13. og 14.august (1 stor container)
• Den 10. og 11. september (2 store containere)
• Den 22. og 23. oktober (2 store containere)

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften. Du kan få hjælp til at smide dit haveaffald i containerne om lørdagen i tidsrummet 14-16 og om søndagen i tidsrummet 10-12.

HUSK – kun plantemateriale der kan komposteres og det jord, som sidder på rødderne, må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker m.m. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

Foreningsarbejdsdage
Ordningen med foreningsdage fungerer generelt godt, så den fortsætter igen i år. Dog vil vi kraftigt opfordre til, at man deltager den dag, man er tilsagt. Hvis man er forhindret i at deltage, skal man finde en anden have og bytte med. Det er nemlig vigtigt, at vi er nogenlunde lige mange hver gang.

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning m.m.). Det drejer sig om følgende arealer:
• Indgang 1, 2 og 3
• Arealet i bunden af indgang 2
• Arealet i den vestlige ende af foreningen
• Have og parkeringsplads ved foreningshuset.

Vi mødes i foreningshuset kl. 9 og fordeler opgaverne imellem os. Når alle opgaver er klaret – sandsynligvis før kl. 12 – slutter vi af sammen i foreningshuset og siger tak for indsatsen med en øl/vand. Husk at medbringe haveredskaber.

Hvem skal møde hvornår?
Hver have skal stille med en deltager en enkelt lørdag i løbet af 2015. Mindst en fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage:

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde en haveejer at bytte med. Hvis man ikke har deltaget i en foreningsarbejdsdag i løbet af året, vil man blive opkrævet 500 kr. til en fælles brød/kaffekasse.

7. maj
Have 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

11. juni
Have 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

9. juli
Have 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver

13. august
Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

10. september
Have 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

22. oktober
Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

Bestyrelsen
Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig:
• Formand Poul Erik Olsen, have 3
• Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
• Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
• Sekretær, Kenneth Nielsen, have 92 sekretaer@hfvestervang.dk
• Menigt medlem, Kenneth Holmbech, have 20
• Suppleant, Michael Suhr, have 42

Træffetider for bestyrelsen
• Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. torsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor bestyrelsen holder ferie.
• Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor bestyrelsen mødes.

Generalforsamling i HF Vestervang
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 17. februar 2016. Referat samt bestyrelsens beretning er vedlagt. Den nyvalgte kasserer trak sig kort efter, så medlemmerne blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 19. marts, hvor en ny kasserer blev valgt.

Generalforsamling i Roskilde Haveselskab
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 10. marts 2016. Bemærk, at der blev vedtaget nye love og regler for både Roskilde Haveselskab og haveforeningerne. Du finder de nye love og ordensregler for HF Vestervang på vores hjemmeside www.hfvestervang.dk og de bliver uddelt i postkasserne til alle i løbet af april måned.

Vurdering af haver
Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester. Læs folderen om vurdering og salg af haver, som hænger i glasskabet på foreningshuset og også ligger på hjemmesiden www.hfvestervang.dk.

Du kan få vurderet din have den 13. og 14. april, og 11. maj, og 8. juni, og 13. juli, og 14. september, og 12. oktober, samt 9. november. Kontakt Kenneth Nielsen på sekretaer@hfvestervang.dk Hvis du skal have vurderet din have.

Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Hyggeaftener i foreningen
Kom og vær med den første onsdag i måneden. Fra kl. 19 vil der være et eller andet arrangement i foreningshuset – fx en gæst, havevandring eller nogle, der fortæller anekdoter og røverhistorier fra foreningen. Første gang er onsdag den 4. maj.

Pølser, bajere og fodbold
Lørdag den 28. maj kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold og en hotdog med det hele.

Sommerfest
Vi afholder sommerfest lørdag den 16. juli, så reservér dagen med det samme.

Og så håber vi meget, at der er nogle friske haveejere, der vil melde sig til festudvalget. Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk.

Kom til miljødage
Initiativgruppen Grønne kolonihaver inviterer til miljødag den 25. juni i HF Solvang og den 20. august i HF Vestervang. Her kan du/I blandt andet høre om energi- og vandforbrug, møde en havekonsulent, bygge fuglehus og insekthotel samt høre mere om sunde haver med plads til naturen. Så sæt allerede nu x i kalenderen.

Månedens opfrisker
Ifølge generalforsamlingens godkendelse er det tilladt at anlægge parkeringsplads i haven, og som, følge deraf er det forbudt at parkere på vejene.

Trailere må henstilles i kolonien, såfremt de står på egen grund bag en hæk eller plankeværk. Plankeværket skal placeres 1 meter inde på grunden – § 16b Særlige regler for haveforeningen Vestervang.

Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Posted in Nyheder | Leave a comment